| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 258/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje :

stwierdza się nieważność nieważności uchwały Nr XI/71/15 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek płaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru z powodu naruszenia w sposób istotny przepisu art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014, poz. 849 j.t. z późn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Rady Gminy Komarówka Podlaska, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 26 listopada 2015 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru - Kolegium RIO w Lublinie podjęło 8 grudnia br. uchwałę Nr 217/2015 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności tej uchwały, uznając że jej postanowienia naruszają prawo w sposób istotny. W ocenie Kolegium brak uregulowania w uchwale w sprawie w sprawie ustalenia dziennych stawek płaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru, wyraźnego stwierdzenia, że Rada Gminy wprowadza opłatę targową na terenie Gminy Komarówka Podlaska narusza w sposób istotny przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. opłaty lokalne będą miały charakter fakultatywny, a ich wprowadzenie na obszarze danej jst uzależnione będzie od woli organu stanowiącego.

Decyzja rady gminy co do wprowadzenia opłaty lokalnej, w ocenie Kolegium RIO w Lublinie, powinna być jednoznaczna, wyraźnie zakomunikowana stosownym zapisem w treści uchwały dotyczącej danej opłaty.

W przedmiotowej uchwale wskazano jedynie, że "ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska w wysokości:..."".

W ocenie Kolegium uchwała gminy zawierająca jedynie stawki opłaty targowej, a nie zawierająca wyraźnej dyspozycji o wprowadzeniu danej opłaty jest nieważna. Wykluczona jest zatem możliwość "dorozumianego", tylko przez ustalenie stawek, wprowadzenia opłaty lokalnej przez radę gminy.

Rada Gminy we wskazanym we wszczęciu postępowania nadzorczego terminie rozpatrywania sprawy stwierdzenia nieważności uchwały nie podjęła działań zmierzających do usunięcia wskazanego naruszenia prawa. W tym stanie rzeczy Kolegium RIO w Lublinie orzekło nieważność wskazanej w sentencji uchwały.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Komarówka Podkaska prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Komarówka Podlaska,

2. Gminy Komarówka Podlaska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »