| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 261/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie obejmującym:

1) załącznik nr 1:

- w części F, w zakresie sformułowania "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. ",

2) załącznik nr 2:

- w części B.3 w zakresie żądania podania danych dotyczących numeru telefonu, faksu i adresu e-mail,

- w części G w zakresie sformułowania "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością",

3) załącznik nr 3:

- w części F w zakresie sformułowania "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. ",

- w części F w zakresie żądania podania danych dotyczących numeru telefonu,

4) załącznik nr 4:

- w części B.3 w zakresie żądania podania danych dotyczących numeru telefonu, faksu i adresu e-mail,

- w części H w zakresie sformułowania "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością",

5) załącznik nr 5:

- w części F, w zakresie sformułowania "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. ",

- w części F w zakresie żądania podania danych dotyczących numeru telefonu,

6) załącznik nr 6:

- w części B.3 w zakresie żądania podania danych dotyczących nr telefonu, faxu i adresu e-mail,

- w części G w zakresie sformułowania "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością",

z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465).

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 2 grudnia 2015 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru - Kolegium RIO w Lublinie podjęło 8 grudnia 2015 r. uchwałę Nr 220/2015 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności wobec części uchwały, uznając że narusza ona prawo w sposób istotny.

Ocenianą uchwałą Rada Miasta określiła wzory deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (stanowiące załączniki nr 1 - 6 do uchwały). We wszystkich tych załącznikach w częściach wskazanych w osnowie rozstrzygnięcia Rada zawarła sformułowanie zobowiązujące składającego deklarację i informację do złożenia oświadczenia o treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą" bądź "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością". Działaniem takim Rada Miasta wykroczyła poza zakres delegacji wynikających z art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym. Zgodnie z ich treścią organ stanowiący określa wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Zdaniem Kolegium obowiązek złożenia przywołanego wyżej oświadczenia wykracza poza wskazany zakres delegacji. Odpowiedzialność karna skarbowa - w ocenie Kolegium - może wystąpić niezależnie od złożenia takiego oświadczenia przez podatnika, ale wyłącznie po wystąpieniu przesłanek wynikających z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.); podanie danych niezgodnych z prawdą nie jest równoznaczne z wystąpieniem tej odpowiedzialności.

W ocenie Kolegium poza zakres delegacji ustawowych wykraczają także zapisy zamieszczone w załącznikach nr 2-6 do uchwały (w częściach wskazanych w osnowie) odnoszące się do zobowiązania podatnika do podania numeru telefonu (w informacjach) oraz numeru telefonu, faksu i adresu e-mail (w deklaracjach). W ocenie Kolegium takie zapisy również nie mieszczą się w zakresie delegacji ustawowych, zgodnie z którymi w formularzach mogą znaleźć się dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku. Podawanie takich danych przez podatników - zdaniem Kolegium - mogłoby odbywać się jedynie na zasadzie dobrowolności.

Rada Miasta Radzyń Podlaski w terminie wskazanym w uchwale Kolegium w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego nie skorygowała we własnym zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. W tym stanie rzeczy Kolegium RIO w Lublinie orzekło jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Miasta Radzyń Podlaski prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Miasta Radzyń Podlaski,

2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »