Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/76/2020 Rady Gminy Ruda-Huta

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe