Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/129/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tomaszów Lubelski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe