Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/130/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Tomaszów Lubelski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe