Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/125/2020 Rady Powiatu w Hrubieszowie

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe