Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 18 Wojewody Lubelskiego

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia powiatowi zadania publicznego z zakresu administracji rządowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe