Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131. 37 .2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 28 stycznia 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Łęcznej, w części

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe