Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/149/2020 Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XIV/127/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe