Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/83/20 Rady Gminy Borzechów

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Borzechów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe