Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/84/20 Rady Gminy Borzechów

z dnia 7 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/181/18 Rady Gminy Borzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację zadań polegających na instalacji proekologicznych źródeł ciepła i urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Borzechów, zmienionej uchwałą Nr XII/76/19 Rady Gminy Borzechów z dnia 30 grudnia 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe