Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/87/20 Rady Gminy Wojcieszków

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe