Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/100/2020 Rady Gminy Kamionka

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe