Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/109/20 Rady Gminy Konstantynów

z dnia 5 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności , wysokości stawek opłaty i zarzadzania jej poboru w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe