Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.124.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 18 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/85/2020 Rady Gminy Abramów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Abramów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe