Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/159/2020 Rady Gminy Łuków

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Łuków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe