Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/156/2020 Rady Gminy Kłoczew

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe