Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 2019/09/11/WIZP/365 Gminy Świdnik i GminyWólka

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Wólka przez Gminę Miejską Świdnik częściowej realizacji zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe