Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/112/2020 Rady Gminy Michów

z dnia 15 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe