Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/108/2020 Rady Gminy Wohyń

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą instrumentu płatniczego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe