Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/124/2020 Rady Gminy Łabunie

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe