Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/148/20 Rady Miejskiej w Urzędowie

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Urzędów od dnia 1 września 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe