Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/110/20 Rady Gminy Jarczów

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 17 czerwca 2019r. dotyczącej upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe