Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.228.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 31 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/164/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Tomaszów Lubelski służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu, w części

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe