Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 258/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Batorz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe