Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Kraśnik

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Kraśnik z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe