Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 189/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie ze skargi J. Cz. na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. nr VI/88/2015 w przedmiocie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe