Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 508/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2012 r. nr V/44/2015 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe