Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 689/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę nr 0007.VI.51.2019 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kock dla fragmentów gminy Kock

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe