Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.227 .2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 31 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Stanin z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie rozszerzenia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Stanin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w części obejmującej § 4 w brzmieniu: "w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe