Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/138/20 Rady Gminy Wojcieszków

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe