Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 28 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe