Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/130/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe