Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/133/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe