Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/97/2020 Rady Gminy Krzczonów

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe