Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/134/20 Rady Gminy Konstantynów

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzania zwolnień w podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe