Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/80/2020 Rady Gminy Chrzanów

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także całkowitego zwolnienia z tych opłat w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe