Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/98/2020 Rady Gminy Żyrzyn

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe