Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/176/20 Rady Miejskiej Annopol

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe