Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/145/2020 Rady Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu krasnostawskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe