Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.13.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 1 października 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/186/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe