Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Miasta Zamość, Gmiya Zamość, Gminy Łabunie i Gminy Sitno

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zamość

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe