Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/185/2020 Rady Miasta Lubartów

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe