Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.305.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/120/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części obejmującej § 2 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu: "od samochodów o ładowności do 3,5 tony" oraz § 5 ust. 1 pkt 12 w brzmieniu: "od samochodów o ładowności do 3,5 tony" uchwały

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe