Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.297.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/80/2020 Rady Gminy Sosnówka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sosnówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe