Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/158/2020 Rady Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie w dwie odrębne placówki opiekuńczo - wychowawcze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe