Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/188/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne źródła ciepła

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe