Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Jastków

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe