Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/116/2020 Rady Gminy Tarnawatka

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe