Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI.103.2020 Rady Gminy Batorz

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Batorz na 2021 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe